คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 เป็นคลินิกปฐมภูมิเปิดใหม่ มีบริการ รักษาโรคทั่วไป ทั้งระบบประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(สปสช.) ประกันชีวิต มีแพทย์ประจำคลินิก รักษาโรคทั่วไป ได้แก่ โรคไข้หวัด ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผื่นคัน และโรคเรื้อรัง เช่น ความดัน ไขมัน เบาหวานและธาลัสซีเมีย
สถานที่ตั้ง 2424-2426 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 10520